top of page
Samen Blokje Omdenken

Jongeren met de natuur en elkaar verbinden

Walking in Nature

Missie

Veel jongeren hebben te maken met stress. Samen Blokje Omdenken heeft als doel het verbeteren van de mentale gezondheid en levenskwaliteit van jongeren door ze te verbinden met de natuur. Groen maakt gelukkig, onthaast en geeft rust. De frisse buitenlucht inspireert, activeert en daagt uit tot beweging. En toch wordt het ‘natuurlijk medicijn’ nog weinig benut. Samen Blokje Omdenken wil daarin verandering brengen.

Visie

Het platform Samen Blokje Omdenken biedt jongeren de handvatten om naar buiten te gaan in hun eigen regio of daarbuiten. Op onze website vinden ze originele routes met daarbij verschillende activiteiten, zoals het luisteren van podcasts of het zoeken van Happy Stones. Ook kunnen jongeren iets terug doen voor de natuur: moestuinieren, afval opruimen of bloemzaden zaaien.

Forest
bottom of page