Samen Blokje Omdenken

Connect millenials met de natuur en met elkaar

Walking in Nature

Missie

Veel millenials hebben te maken met stress. Samen Blokje Omdenken heeft als doel het verbeteren van de mentale gezondheid en levenskwaliteit van millenials door ze te verbinden met de natuur. Groen maakt gelukkig, onthaast en geeft rust. De frisse buitenlucht inspireert, activeert en daagt uit tot beweging. En toch wordt het ‘natuurlijk medicijn’ nog weinig benut. Samen Blokje Omdenken wil daarin verandering brengen.

Visie

Het platform Samen Blokje Omdenken biedt millenials de handvatten om naar buiten te gaan in hun eigen regio of daarbuiten. Op samenblokjeomdenken.nl vinden ze originele routes met daarbij verschillende activiteiten, zoals het luisteren van podcasts of het zoeken van Happy Stones. Ook kunnen jongeren iets terug doen voor de natuur: moestuinieren, afval opruimen of bloemzaden zaaien.

Forest