top of page
  • Writer's pictureSamen Blokje Omdenken

Sociaal Tuinieren

Updated: Jun 1, 2021

Sociaal Tuinieren is een initiatief waarin vrijwilligers, en dat kun jij zijn, tuintjes op helpen knappen van ouderen en kwetsbare mensen die dat zelf (niet) meer kunnen. Vaak door gezondheidsproblemen.


Tijdens feestelijke projectdagen gaan groepen vrijwilligers onder deskundige begeleiding aan de slag. Ze wieden, snoeien, rooien en verwijderen tegels. Daarna planten ze nieuw onderhoudsarm en eco-vriendelijk groen. Na de make-over helpen vrijwilligers uit de wijk de bewoners met het onderhoud van hun tuin. Zo werkt Sociaal Tuinieren aan het doorbreken van sociaal isolement en ontstaan er prachtige contacten tussen mensen die elkaar anders nooit zouden ontmoeten. Tegelijkertijd draagt het bij aan meer groen en biodiversiteit in de wijk, een nette leefomgeving en betere klimaatbestendigheid.

Op sociaaltuinieren.nl vind je meer informatie daarover en hoe je aan te melden.0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page