top of page
  • Writer's pictureSamen Blokje Omdenken

Landschap beheren

Updated: Jun 1, 2021

Geniet je ook van de prachtige landschappen in je provincie? Misschien vind je het leuk om die landschappen te helpen, bijvoorbeeld door je op te geven als vrijwilliger voor landschapsbeheerdagen en –activiteiten. Kijk eens op de website van IVN, of stuur een email naar IVN!


0 views0 comments
Post: Blog2_Post
bottom of page